2013-2020 จะพบว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทย แทบไม่โตขึ้นเลย ซึ่งยังคงอยู่ระดับเดิมในปี 2013 เมื่อเทียบกับอเมริกาที่โตกว่า 100% หรือ ดัชนีภูมิภาคเอเชียโดยรวมโตกว่า 50%

BREAKING NEWS

เรามีบริการด้านการลงทุนพร้อมให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาและจัดการทางการเงิน ให้แก่ส่วนองค์กร และ ส่วนบุคคลโดยกลุ่มนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอิสระมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 10 ปี

บริการทั้งหมดของเรา

พบกับ CFP มืออาชีพ
วรินทร์ สุรพลชัย
FINANCIAL ADVISOR, CFP, FCHFP, IP
สรฐัช สุงาม
FINANCIAL ADVISOR, CFP, FCHFP, IP

วรรณภรณ์ สินาเจริญ
FINANCIAL ADVISOR, CFP, FCHFP, IP
ศุภรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล
FINANCIAL ADVISOR, CFP, FCHFP, IP
ณัฐพล ควรสถิตย์
FINANCIAL ADVISOR, CFP, FCHFP, IP

บทความด้านการลงทุนล่าสุด

ตั้งเเต่ปี 2013-2020 จะพบว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทย แทบไม่โตขึ้นเลย ซึ่งยังคงอยู่ระดับเดิมในปี 2013 เมื่อเทียบกับอเมริกาที่โตกว่า 100% หรือ ดัชนีภูมิภาคเอเชียโดยรวมโตกว่า 50%

POSSIBLE Wealth Advisory Services Co., Ltd.

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

095-204-4180

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.