ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรึกษาและจัดการทางการเงิน

BREAKING NEWS

เรามีบริการด้านการลงทุนพร้อมให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาและจัดการทางการเงิน ให้แก่ส่วนองค์กร และ ส่วนบุคคลโดยกลุ่มนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอิสระมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 10 ปี

บริการทั้งหมดของเรา

เรามีบทความการลงทุนที่น่าสนใจโดยทีมงาน เพื่อช่วยวิเคราะห์ด้านการลงทุน

พบกับบริการ
และที่ปรึกษา
มืออาชีพ CFP®

ศุภรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล
Financial Advisor, CFP, RFC, IP

ณัฐพล ควรสถิตย์
Financial Advisor, CFP, IP

MISSION IN POSSIBLE LIVE

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151