รู้จักตัวต้น และ หน้าที่ของผู้ช่วยการเงินส่วนบุคคล CFP®

เมื่อโลกแห่งการลงทุนเปลี่ยนไป ทำให้การลงทุนมีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น
หากจะให้เริ่มวางแผนการลงทุนด้วยตัวเองก็เกิดความกังวล ไม่มั่นใจ ขาดความรู้
และ ยังไม่มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ตลาดได้ดีพอจึงทำให้เกิดความเสี่ยง 
หน้าที่ของ CFP® จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยตอบโจทย์ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพให้การลงทุนเติบโตอย่างยั่งยืน ปลอดภัย และ 
ตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของคุณ

CFP ย่อมาจาก Certified Financial Planner คือนักวางแผนการเงินที่ได้ผ่านการรับรอง โดยมี Certificate ที่ต้องสอบถึง 6 Modules ถึงจะได้รับ Certificate นี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เชิงลึกในการวางแผนการเงินองค์รวม มีเรื่องการวางแผนรายรับ-รายจ่าย วางแผนภาษี วางแผนการประกัน วางแผนการลงทุน วางแผนสร้างความมั่นคงในการศึกษาของบุตร วางแผนการส่งต่อทรัพย์สินรวมไปถึงการจัดทำพินัยกรรม และนำกลยุทธ์ของการทำแผนต่างๆมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับคำปรึกษา จะเห็นได้ว่านักวางแผนการเงินนั้นมีความรู้ด้านการเงินที่ครอบคลุมในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณ


การมีนักวางแผนการเงินส่วนตัวก็เปรียบเสมือนคุณได้มีหมอประจำตัว
แต่มาดูแลและให้คำปรึกษาคุณ และครอบครัวในด้านการเงินนั่นเอง การตรวจสุขภาพก็เปรียบเสมือนการดูงบการเงินของคุณว่ามีความแข็งแรงแค่ไหน ส่วนถ้างบการเงินไม่แข็งแรงก็ต้องหาสาเหตุที่มา เทียบได้กับการวินิฉัยโรคของหมอ และต้องหาทางรักษาอย่างไรให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม ก็คือการแนะนำของนักวางแผนการเงินว่าควรจะทำเช่นไรต่อไปกับงบการเงินของผู้รับคำปรึกษา และสุดท้ายคือการติดตามผลการรักษา ถ้าไม่หายดีต้องปรับยาที่แรงขึ้นหรือไม่ ทุกขั้นตอนมีความคล้ายคลึงกันมากจากที่เปรียบเทียบมาทั้งหมด ดังนั้นคนที่มีนักวางแผนการเงินส่วนตัวจะเป็นคนที่มีความแข็งแรงทางการเงินมากในระยะยาวนั่นเอง

อ่านบทความอื่นต่อ