การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

ที่ POSSIBLE เราให้คำแนะนำในการจัดสรรเงินลงทุนและเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และเป็นกลางไม่ขึ้นอยู่กับสินค้าของสถาบันการเงินใดการเงินหนึ่งเป็นหลักอีกทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายทั้งใน และต่างประเทศเราพร้อมจะทำให้การลงทุนของลูกค้าทุก ๆ ท่านไปถึงเป้าหมายทางการเงินในทุกๆด้าน  ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยเราวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างยาวนานที่เรามี พร้อมไปกับการควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

+ วางแผนการลงทุนโดยนักวางแผนการเงินCFP®

+ ความเป็นกลางในการเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

+ แนะนำการลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว

+ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในทุกระดับ

+ ควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ลูกค้ารับได้

บทความด้านการลงทุน

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151