การวางแผนประกันภัย (Insurance Planning)

จริงๆแล้วเราควรมีประกันชีวิตอยู่เท่าไหร่กันแน่? ในมุมมองของ POSSIBLE แล้วเราเชื่อว่าประกันชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการบริหารเงินไปสู่เป้าหมายเราสามารถช่วยให้คุณมีประกันชีวิตในระดับที่พอดีๆและยังรักษาสมดุลของการเติบโตของเงินคุณไปด้วย ทาง POSSIBLE เรามีมุมมองต่อการวางแผนการบริหารความเสี่ยงรอบด้านเราคิดล่วงหน้าถึงความเสี่ยงของชีวิตและครอบครัวในทุกประเด็น เช่นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณกลายเป็นคนทุพพลภาพ? สิ่งที่มีความเป็นไปได้สูงคือการต้องออกจากงานกะทันหันเราช่วยคุณเตรียมพร้อมสำหรับการใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเตรียมโครงสร้างในการสร้างรายได้สำรองไว้ให้คุณอีกด้วย

นอกจากนี้การจัดตั้งกองทุนไว้ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเราจะทำให้คุณสามารถรับมือกับรายจ่ายจำนวนมากที่อาจเข้ามาอย่างกะทันหันได้อย่างเหมาะสมและไม่กระทบการออมและการลงทุนของคุณอีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบริษัทประกันชีวิตได้อย่างครบถ้วนและประหยัดรายจ่ายมากที่สุด

วางแผนการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย โดยนักวางแผนการเงิน CFP

+ การบริหารความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยเข้าไปนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

+ การบริหารความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

+ การบริหารความเสี่ยงหากเกิดโรคร้ายแรง

+ การบริหารความเสี่ยงจากทุพพลภาพหรือพิการ

+ การสร้างความคุ้มครองครอบครัวและทายาทเผื่อจากไปก่อนวัยอันควรและมีภาระการเงิน

บทความด้านการลงทุน

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151