การวางแผนการศึกษาบุตร

คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน ที่มีลูกตัวน้อย ๆ ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอโดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของลูก เพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคตที่ดี แต่คุณภาพการศึกษาที่ดี หรือปริญญาที่สูง ๆ ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นกัน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จำเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเตรียมเงินไว้หรือไม่ก็ตาม...ซึ่งถ้าหากไม่ได้วางแผนเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรเอาไว้ส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกเรียนได้ดีที่สุด สูงที่สุด แค่เท่าที่คุณพ่อคุณแม่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไหวเท่านั้น ในขณะเดียวกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ได้วางแผนเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรไว้ตั้งแต่แรก ๆ ส่งผลให้สามารถเลือกได้ว่า อยากส่งให้ลูกเรียนสูงที่สุด ดีที่สุด เท่าที่ความสามารถของลูกจะทำได้หรือความฝันและสิ่งที่ลูกต้องการ

คุณ วรรณภรณ์ สินาเจริญ CFP®

Next
1 / 4

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151