ข้อดีการวางแผนการเงินกับ CFP®

การมีที่ปรึกษาเฉพาะด้านในเรื่องการเงินจะเป็นข้อได้เปรียบของคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกเองก่อน มีแผนการเงินในชีวิตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่สะเปะสะปะปรึกษาการเงินได้ทุกเรื่องเหมือนเป็น one stop service ครบ จบ ในที่เดียว และจะทำให้คุณมีวินัยในการทำตามแผนมากกว่าคนที่แค่เก็บเงินออมเงินไว้แต่ไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการเก็บเงินหรือในภาวะที่การลงทุนเป็นขาลง คนที่มีแผนการเงินที่ชัดเจนจะกล้าที่จะนำเงินมาลงทุนอย่างต่อเนื่องเพราะมีความเข้าใจในการลงทุนระยะยาวที่มากกว่าคนที่ไม่มีแผนการเงินเป็นของตัวเอง

คุณ ศุภรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล CFP®

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151