การวางแผนส่งต่อทรัพย์สินและมรดก (Estate Planning)

เคยคิดไหมว่าการวางแผนมรดกเป็นการวางแผนที่ไกลตัวและจะทำก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างเช่นปัญหาสุขภาพ หรืออายุที่มากขึ้น แต่รู้ไหมว่ามันอาจจะสายไปเสียแล้ว 

POSSIBLE ช่วยคุณในด้านการวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินและมรดกเพราะการวางแผนบางอย่างตั้งใช้เวลาในการจัดเตรียมเราจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ที่คุณมีจะไปถึงคนที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการเสียค่าใช้จ่าย เสียภาษีน้อยที่สุด ผ่านการแนะนำของเรา

จัดทำบัญชีทรัพย์สิน (Asset List)

วางแผนการส่งต่อทรัพย์สินมรดก จากนักวางแผนการเงิน CFP®

วางแผนและจัดทำพินัยกรรม

วางแผนภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด

จัดตั้ง Holding Company

วางแผนการลงทุนเพื่อจัดตั้งกองมรดก

บริหารความเสี่ยงในการจัดตั้งกกองมรดกผ่านประกัน

บริหารความเสี่ยงในการจัดตั้งกกองมรดกผ่านประกัน

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151