การวางแผนประกันภัย

จริงๆแล้วเราควรมีประกันชีวิตอยู่เท่าไหร่กันแน่? ในมุมมองของ POSSIBLE แล้วเราเชื่อว่าประกันชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการบริหารเงินไปสู่เป้าหมายเราสามารถช่วยให้คุณมีประกันชีวิตในระดับที่พอดีๆและยังรักษาสมดุลของการเติบโตของเงินคุณไปด้วย ทาง POSSIBLE เรามีมุมมองต่อการวางแผนการบริหารความเสี่ยงรอบด้านเราคิดล่วงหน้าถึงความเสี่ยงของชีวิตและครอบครัวในทุกประเด็น เช่นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณกลายเป็นคนทุพพลภาพ? สิ่งที่มีความเป็นไปได้สูงคือการต้องออกจากงานกะทันหันเราช่วยคุณเตรียมพร้อมสำหรับการใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเตรียมโครงสร้างในการสร้างรายได้สำรองไว้ให้คุณอีกด้วย

นอกจากนี้การจัดตั้งกองทุนไว้ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเราจะทำให้คุณสามารถรับมือกับรายจ่ายจำนวนมากที่อาจเข้ามาอย่างกะทันหันได้อย่างเหมาะสมและไม่กระทบการออมและการลงทุนของคุณอีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบริษัทประกันชีวิตได้อย่างครบถ้วนและประหยัดรายจ่ายมากที่สุด

+ การบริหารความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยเข้าไปนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

+ การบริหารความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

+ การบริหารความเสี่ยงหากเกิดโรคร้ายแรง

+ การบริหารความเสี่ยงจากทุพพลภาพหรือพิการ

+ การสร้างความคุ้มครองครอบครัวและทายาทเผื่อจากไปก่อนวัยอันควรและมีภาระการเงิน

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.