การวางแผนเพื่อเกษียณ

การวางแผนเกษียณ ที่ POSSIBLE จะช่วยให้ภาพวัยเกษียณในอนาคต เป็นอย่างที่คุณวาดฝันไว้นอกจากนี้เรายังช่วยให้คำปรึกษาการเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายช่วงหลังเกษียณ  ให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตของคุณ

อีกทั้งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและการเตรียมเงินเหล่านี้  ซึ่งแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ Lifestyle ความเสี่ยง ช่วงอายุ เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนที่ดีจะทำให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขดังสุภาษิตที่ว่า "ที่สุดแห่งความเสียดาย คือ ตายไปแล้วใช้เงินไม่หมดแต่ที่สุดแห่งความสลด คือใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย"

+ วางแผนเพื่อวัยเกษียณโดยนักวางแผนการเงิน CFP

+ เกษียณอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ มีเงินใช้แน่นอนหลังเกษียณ ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้

+ ไม่เป็นภาระใครโดยมีการวางแผนเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณแล้ว

+ ทบทวนและติดตามแผนจนกว่าจะถึงเป้าหมายเกษียณรวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.