การวางแผนเพื่อส่งต่อมรดก

เคยคิดไหมว่าการวางแผนมรดกเป็นการวางแผนที่ไกลตัวและจะทำก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างเช่นปัญหาสุขภาพ หรืออายุที่มากขึ้น แต่รู้ไหมว่ามันอาจจะสายไปเสียแล้ว POSSIBLE ช่วยคุณในด้านการวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินและมรดกเพราะการวางแผนบางอย่างตั้งใช้เวลาในการจัดเตรียมเราจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ที่คุณมีจะไปถึงคนที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการเสียค่าใช้จ่าย เสียภาษีน้อยที่สุด ผ่านการแนะนำของเรา

+ จัดทำบัญชีทรัพย์สิน (Asset List)

+ วางแผนการส่งต่อทรัพย์สินมรดก จากนักวางแผนการเงิน CFP®

+ วางแผนและจัดทำพินัยกรรม

+ วางแผนภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด

+ จัดตั้ง Holding Company

+ วางแผนการลงทุนเพื่อจัดตั้งกองมรดก

+ บริหารความเสี่ยงในการจัดตั้งกกองมรดกผ่านประกัน

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.