การวางแผนแบบองค์รวม

ส่วนมากผู้เข้ารับคำปรึกษาจะชอบวางแผนการเงินแบบแยกทีละแผนเนื่องจากมีความง่ายและรวดเร็วในปฏิบัติตามแผนแต่ก็มีโอกาสทำให้มองชีวิตของผู้เข้ารับคำปรึกษาได้ไม่รอบด้านมากพอและใช้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในแต่ละแผนได้ไม่สมบูรณ์ 100% บริษัท POSSIBLE สามารถวางแผนเพื่อใช้เงินของผู้รับคำปรึกษาในแต่ละส่วนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการวางแผนการเงินแบบองค์รวมทำให้ผู้เข้ารับคำปรึกษาสามารถมองเห็นปัจจัยรอบด้านของชีวิตได้ดีขึ้นกว่าการวางแผนการเงินแบบทีละแผน

+ การบริหารกระแสเงินสด

+ การวางแผนภาษี

+ การบริหารหนี้สิน

+ การวางแผนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

+ การดูแลกองทุนคุ้มครองสุขภาพระยะยาว

+ การบริหารความเสี่ยง

+ การวางแผนสะสมเงินทุนเพื่อเกษียณและการบริหารเงินหลังเกษียณ

+ การจัดการมรดก

+ การวางแผนการศึกษาบุตร

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.