การวางแผนการลงทุน

ที่ POSSIBLE เราให้คำแนะนำในการจัดสรรเงินลงทุนและเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และเป็นกลางไม่ขึ้นอยู่กับสินค้าของสถาบันการเงินใดการเงินหนึ่งเป็นหลักอีกทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายทั้งใน และต่างประเทศเราพร้อมจะทำให้การลงทุนของลูกค้าทุก ๆ ท่านไปถึงเป้าหมายทางการเงินในทุกๆด้าน  ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยเราวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างยาวนานที่เรามี พร้อมไปกับการควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

+ วางแผนการลงทุนโดยนักวางแผนการเงิน CFP®

+ ความเป็นกลางในการเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

+ แนะนำการลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว

+ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในทุกระดับ

+ ควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ลูกค้ารับได้

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.