การวางแผนภาษี (Tax Planning)

วางแผนภาษีอย่างมืออาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษี ดูแลเรื่องการใช้สิทธิลดหย่อนอย่างครบครันคุณสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุดอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามคำแนะนำของเรา 

และนำเม็ดเงินที่เหลือจากการประหยัดภาษีไปต่อยอดในแผนการเงินอื่นๆอีกทั้งครอบคลุมการอัพเดทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อสงสัยในเรื่องภาษีทุกรูปแบบ

วางแผนภาษีโดยนักวางแผนการเงินCFP

ใช้สิทธิลดหย่อนอย่างครบถ้วน

ประหยัดภาษีมากที่สุดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อัพเดทเรื่องกฎหมายภาษี

เหลือเงินไปต่อยอดความมั่งคั่ง

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151